Apimel phone T / P. 00385 (0)31 351-327 | FAX 00385 (0)31 350-196
Dobrodošli na naše web stranice!

Nagradni natječaj / Darivanje povodom Dana žena

Datum: 09.03.2024.

Trajanje: od 09.03.2024. u 09:00h do 13.03.2024. do 12:00h.

Objava rezultata: 13.03.2024.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila Facebook i Instagram nagradnog natječaja.

PRAVILA:

Članak 1.

Organizator

Organizator nagradnog natječaja je Apimel d.o.o., Ul. Eugena Kvaternika 131, 31220, Višnjevac; u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesta provođenje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj počinje na dan objave nagradnog vizuala na Facebook i Instagram stranicama „Apimel“. Odnosi se na područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.

Područje promocije

Promotivni materijali će biti dostupni na službenim profilima Organizatora na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Članak 4.

Nagrada koju utvrđuje organizator

Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na Facebook i Instagram stranicama Organizatora za svaki pojedini natječaj. Nagrada se dodjeljuje po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su pratitelji službene Facebook ili Instagram stranice “Apimel”. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

Način sudjelovanja i opis nagradnog natječaja

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi pratitelji “Apimel” Facebook ili Instagram stranice. Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti pratitelj Facebook ili Instagram stranice „Apimel“ te u komentar ispod objave vizuala nagradnog natječaja točno odgovoriti na postavljeno pitanje i/ili napisati najkreativniji odgovor na zadanu temu. Nagrađuje se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem. Pobjednika natječaja bira komisija koju čine tri zaposlenika tvrtke “Apimel”. Pobjednik natječaja nagrađuje se predviđenom nagradom.

Članak 7.

Odabir dobitnika

Dobitnik može biti osoba koja ponudi točan, najkreativniji, najoriginalniji ili najzanimljiviji odgovor (ovisno o tipu natječaja) na postavljeno pitanje ili zadanu temu. Pobjednika natječaja bira komisija koristeći diskrecijsko pravo. Članovi komisije su tri zaposlenika tvrtke “Apimel”.

Članak 8.Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook i Instagram stranici „Apimel“ te će isti o tome biti obaviješten putem komentara. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može koristiti i procesirati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Podnošenje podataka za nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su izričito upoznati s načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena i prezimena na profilu Facebook stranice. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade, razmijenit će se putem inboxa.

Članak 11.

Publicitet

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12.

Objava dobitnika

Ime dobitnika bit će objavljeno u komentaru ispod objave nagradnog vizuala kojim će Organizator jasno istaknuti dobitnika, po isteku nagradnog natječaja.

Članak 13.

Pogreške i neregulatorne prijave

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, te se smatra da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14.

U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Članak 15.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenih Facebook i Instagram stranica Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko Facebook i Instagram web stranica odnosno web stranica na kojoj se nalazi Natječaj privremeno bude izvan funkcije uslijed više sile ili slučaja odnosno uslijed događaja koji su van kontrole Organizatora. Organizator ne preuzima odgovornost za sadržaj sudionika postavljen u natječaju i bilo kojih neželjenih posljedica koje postavljeni sadržaj prouzrokuje trećim licima; bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema pri funkcioniranju natječaja na štetu sudionika ili trećeg lica; (ne)istinitost podataka koje sudionici ostavljaju.  Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Natječaja, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Članak 16.

Izmjene pravila natječaja

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 24 sata od izmjene.

Članak 17.

Opće odredbe

Ovaj Nagradni natječaj društvene mreže Facebook i Instagram ne promiču niti ga sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki “Apimel”, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostori i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web, Facebook i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web, Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Osijek, 09.03.2024. godine

Apimel

Scroll Up